ลิฟท์ยกรถ 2 เสา, ลิฟท์คานล่าง, ลิฟท์คานบนลิฟท์กรรไกรฝังพื้น, ลิฟท์ตั้งพื้น, ลิฟท์เตี้ย, ลิฟท์มอเตอร์ไซต์ลิฟท์จอดรถ,ลิฟท์ยกรถบรรทุก, ลิฟท์ 4 ตัน, ลิฟท์ 3.5 ตัน, ลิฟท์ 4.5 ตัน, ลิฟท์ 4 เสาเครื่องถอดรถ, เครื่องถอดรถบรรทุกเครื่องเติมลมไนโตรเจน, เครื่องเติมลมยางถังรองถ่ายน้ำมัน, เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน, เครื่องดูดถ่ายน้ำมัน, ถังอัดจารบีแท่นอัดไฮดรอลิค, เครนยกเครื่อง, แม่แรงสนาม, แม่แรงตะเข้บล็อคลม,กร็อกแกร็กลมตู้เครื่องมือช่าง, รถเข็นเครื่องมือช่างเครื่องเจียรจาน เบรครถยนต์