ลิฟท์ 2 เสา, ลิฟท์คานบน, ลิฟท์คานล่างลิฟท์ฝังพื้น, ลิฟท์ตั้งพื้น, ลิฟท์ตั้งศูนย์รถลิฟท์ 4 เสา, ลิฟท์ตะพาบ, ลิฟท์ยกรถบรรทุกเครื่องถอดยาง, เครื่องถอดยางรถ บรรทุกเครื่องเติมลม ไนโตรเจน, เครื่องเติมลมยางถังรองถ่ายน้ำมัน, ถังอัดจารบี, เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครนยกเครื่อง, แท่นอัดไฮดรอลิค, แม่แรงตะเข้เครื่องถ่วงล้อ, เครื่องถ่วงล้อรถ, เครื่องถ่วงล้อรถ บรรทุกด้ามฟรีลม, บล็อกลม